o nás

1

Spolek MONUITA vznikl jako neziskový projekt rodičů, kterým není lhostejné, jak bude jejich stáří a stáří jejich dětí finančně zajištěno. Spolek MONUITA nemá žádné majitele, ale tvoří jej jeho členové, kteří se aktivně podílejí na fungování spolku a na vytváření jeho pravidel za účelem poskytování podpory sebe a svých blízkých a to formou tzv. monuity.
2

Základní princip monuity je založen na veřejně známých a dlouhodobě ověřitelných datech z finančních trhů. Spolek jako právní forma je zároveň nákladově extrémně efektivní a stanovy spolku MONUITA poskytují téměř perfektní samoregulující pravidla, aby nebylo možné členské příspěvky zpronevěřit.
3

Slovo monuita vychází ze slov "měsíc" a "perpetuita" a znamená pravidelnou nekončící měsíční platbu. Právě tyto dva principy jsou základem pro fungování spolku MONUITA, který má za cíl poskytovat finanční podporu svým členům a jejich blízkým pravidelně každý měsíc po neomezeně dlouhou dobu.

Klíčové dokumenty spolku MONUITA:

MONUITA Stanovy (pdf)

MONUITA Pravidla hospodaření (pdf)

MONUITA Plán podpory (pdf)