co je monuita

1

Základ monuity

Monuita je pravidelná měsíční peněžní podpora vyplácená členům nebo jimi určeným obmyšleným osobám. Čím delší dobu existuje členství a čím vyšší je členský příspěvek, tím je výsledná monuita vyšší.
2

Z čeho se monuita vyplácí

Měsíční monuita je vypočtena jako 0,5 % hodnoty členského příspěvku zhodnoceného po mnoha letech složeným úročením. Spolek investuje tyto členské příspěvky do amerických akcií, přesněji do ETF fondů kopírujících akciové indexy S&P500 a Russell 2000, v poměru 1:1.
3

Minimální věk a Minimální délka členství

Minimální věk osoby, tj. člena spolku nebo obmyšlené osoby, která může začít dostávat monuitu, je 50 let. Minimální délka trvání členství, po které může člen požádat o začátek vyplácení monuity, je 30 let.
4

Převoditelnost monuity

Monuita je vyplácena měsíčně a je převoditelná na další osoby kdykoliv během trvání členství ve spolku.
5

Nevyčerpatelnost monuity

Průměrné zhodnocení je po odečtení všech nákladů a vlivu inflace přibližně 8 % ročně po celou dobu trvání členství. Na monuitě se vybere přibližně 6 % p.a. (12 x 0,5 %) ze zhodnoceného příspěvku, proto monuita roste přibližně o 2 % p.a. i v době jejího čerpání.
6

Maximální výše monuity

Maximální výše měsíční monuity pro jednoho obmyšleného je omezena na dvojnásobek průměrné hrubé měsíční mzdy stanovená statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Domníváme se, že dvojnásobek průměrné mzdy je dostatečná výše podpory pro každého. Chceme tak zamezit spekulativnímu využívání monuity pro komerční účely.
7

Výše monuity

Ve prospěch právě narozeného dítěte stačí uhradit jednorázový členský příspěvek ve výši 10 000 Kč a při odchodu do důchodu v 60 letech bude mít měsíční monuitu ve výši přibližně 5 000 Kč (v dnešních cenách). Při čerpání až od 70 let věku bude monuita přibližně už 10 000 Kč měsíčně. Tabulka zobrazuje další varianty dle délky členství a výše členského příspěvku.